غلامرضا تختی

چهره محبوب ملی و قهرمان کشتی ایران

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير عکس های گالری