شورای امنيت خواهان آتش بس در لبنان شد

شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به قطعنامه ای برای پايان درگيری در لبنان رأی داد و از گروه شيعی حزب الله لبنان و ارتش اسرائيل خواست فوراً از عمليات نظامی دست بردارند.

بنابر اين قطعنامه که با شماره 1701 در شورای امنيت ثبت شد، ارتش اسرائيل بايد از جنوب لبنان عقب بنشيند و همزمان، ارتش لبنان و نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل، موسوم به يونيفيل در اين منطقه مستقر شوند.

بنابر قطعنامه شمار نيروهای يونيفيل بايد حداکثر تا پانزده هزار نفر افزايش يابد و مدت مأموريت اين نيروها تا 31 اوت 2007 تمديد شود.

در اين قطعنامه در عين حال که بر لزوم پايان درگيری تأکيد شده، اين نکته نيز مورد تأکيد قرار گرفته است که عواملی که باعث درگيری در لبنان شده اند، از جمله گروگانگيری دو سرباز اسرائيلی به دست گروه شيعی حزب الله لبنان بايد فوراً مورد رسيدگی قرار گيرند.

شورای امنيت در قطعنامه خود همچنين تلاشهايی را که برای حل فوری مسئله زندانيان لبنانی در اسرائيل انجام می گيرد مورد تشويق قرار داده است.

شورای امنيت از طرح هفت مرحله ای فؤاد سينيوره نخست وزير لبنان استقبال کرده است که بنابر آن، حاکميت دولت لبنان از طريق ارتش آن بر سراسر خاک اين کشور تسری می يابد، به گونه ای که هيچ گروه مسلحی از نظارت دولت لبنان خارج نباشد و هيچ مرجعی خارج از اين دولت در کشور دست به تصميم گيری نزند.

در قطعنامه شورای امنيت بار ديگر بر پيمان طائف و قطعنامه های 1559 و 1680 شورا مبنی بر خلع سلاح کليه گروهها در لبنان تأکيد شده است.

شورای امنيت در قطعنامه خود از دولتهای لبنان و اسرائيل خواسته است تدابيری اتخاذ کنند تا بين خط موسوم به کبود که سازمان ملل ميان دو کشور و تعيين کرده و رود ليطانی در جنوب لبنان به هيچ وجه نفرات و تجهيزات نظامی، بجز نفرات و تجهيزات ارتش لبنان و نيروهای يونيفيل مستقر نشوند تا بدين ترتيب، جنوب لبنان بار ديگر صحنه درگيری نشود.

شورای امنيت همچنين از اسرائيل خواسته است نقشه کليه مناطق مينگذاری شده در جنوب لبنان را به سازمان ملل تحويل دهد.

در مورد کشتزارهای شبعا که دولت لبنان خواهان پايان يافتن به حدود چهل سال اشغال آنها از سوی اسرائيل شده، در قطعنامه شورای امنيت از دبيرکل سازمان ملل خواسته است با همکاری طرفهای درگير و همچنين بازيگران بين المللی صحنه لبنان، ظرف سی روز طرحهايی برای پايان دادن به اختلافات مرزی ميان لبنان و اسرائيل تهيه کند.

شورای امنيت در قطعنامه خود از دولت لبنان خواسته است مرزهای خود را کنترل کند تا بدون اجازه دولت سلاح يا تجهيزات نظامی وارد اين کشور نشود.

در قطعنامه همچنين از جامعه جهانی خواسته شده است برای افزايش دامنه کمک مالی و انسانی به مردم لبنان گامهای فوری بردارد، بدين ترتيب که فرودگاهها و بنادر بازگشايی شوند، آوارگان به خانه های خود بازگردند و مناطق جنگزده بازسازی شود.

به نقل از بی بی سی