پیامهای نوروزی سال 1388، به ترتیب حروف الفباء

محمدمصدق - پیام رادیوئی درباره توطئه های بیگانگان وعوامل وایسته ،به رهبری درباروکاشانی ، 15 دیماه سال 1331 - پنجم ژانویه 1953

دکتر نعمت آزرم 1 - شاعر ملی، 29 اسفند سالروزملی شدن صنعت نفت ایران ، پیشینه تاریخی  وپیامهای نوروز ،سروده  های نوروزی

دکتر نعمت آزرم 2- شاعر ملی، 29 اسفند سالروزملی شدن صنعت نفت ایران ، پیشینه تاریخی  وپیامهای نوروز ،سروده  های نوروزی

دکتر نعمت آزرم 3 - شاعر ملی، 29 اسفند سالروزملی شدن صنعت نفت ایران ، پیشینه تاریخی  وپیامهای نوروز ،سروده  های نوروزی

                                                                                             

شهره بدیعی دهکردی - ازفعالین حقوق بشروهمسرشهید محمدنوری دهکردی درواقعه میکونوس

دکتر محمد  برقعی -  استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن

 ابوالحسن بنی صدر 1- اولین رئیس جمهور ایران

ابوالحسن بنی صدر 2- اولین رئیس جمهور  ایران

دکتر یونس پارسا بناب - استاد علوم سیاسی دانشگاههای واشنگتن

دکترمحمود دلخواسته ، دکترا درجامعه شناسی سیاسی

دکتر کاظم رنجبر ، دکترا در جامعه شناسی سیاسی

مهندس اشکان رضوی ، ازاعضا جبهه ملی ایران  ، تهران

مجید زربخش - از بنیانگزاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و ازمسولین شورای موقت سوسیالیستها

مهندس خسرو زرتاب ، از بنیانگزاران بنیاد دیده بان لرزه ای ،  تهران

مهردادسیدعسگری ، ازاعضا حزب ملت ایران ، تهران

گیسو شاکری ، هنرمند وفعال اجتماعی

حسین شاه حسینی ، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ،اولین رئیس سازمان تربیت بدنی پس از انقلاب و عضو هیئت امنای قلعه احمد آباد

منوچهر صالحی ، نویسنده و محقق 

مهندس نوررالدین غروی - دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب

مهندس قباد فخیمی ، ازمتخصصان وصاحب منصبان شرکت ملی نفت ایران

عرفان قانعی فرد - مترجم  ، تهران

 جهانگیر گلزار -  پژوهشگر و فعال حقوق بشر

سهراب مختاری ، دانشجوی  و فرزند شهید محمد مختاری

دکتر مهران مصطفوی - استاد دانشگاه  و از فعالین سیاسی اجتماعی

دانش معتمدی - روزنامه نگار ، دبیر شورای انقلابی هنرمندان و هنر کاران مستقل ایران ،تهران

دکتر محمدعلی مهرآسا - از استانداران کردستان پس از انقلاب

ژاله وفا -  محقق و پژوهشگر ، عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی