پیامهای نوروزی سال 1387، به ترتیب حروف الفباء

 

دکتر نعمت آزرم - شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی ، خلاصه ای از نوروز نامه و سروده هائی در باره مصدق و نوروز خجسته

محمود ادیب - از افسران ملی ارتش ایران

دکترمسعود افتخاری - روانشناس ،  پزشک وجراح ،  فعال سیاسی واجتماعی

دکتر مرتضی  انصاری- استاد حقوق اساسی دانشگاه های فرانسه

دکتر محمد  برقعی -  استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن ، فعال سیاسی اجتماعی

 ابوالحسن بنی صدر - اولین رئیس جمهور منتخب ایران

دکتر سیروس بینا - استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه مینوسو تا و متخصص بحران اقتصاد نفت

دکتر یونس پارسا بناب - استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستهای ایرانی در آمریکای شمالی

مهندس محمد جعفری - مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا سال خرداد 1360 و محقق مسائل تاریخی ایران

ناهید خیرابی - روزنامه نگار ، تهران

دکتر حسین رضازادگان - پزشک ، فعال سیاسی اجتماعی

دکتر حسن رضائی ، حقوقدان و پژوهشگر عدالت اجتماعی

دکتر کاظم رنجبر ، دکترا در جامعه شناسی سیاسی در فرانسه

مجید زربخش - از بنیانگزاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و ازمسولین شورای موقت سوسیالیستها

مهندس خسرو زرتاب ، از بنیانگزاران بنیاد دیده بان لرزهای در تهران

مهندس کورش زعیم ، از اعضای جهه ملی ایران - تهران

حسین شاه حسینی ، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ،اولین رئیس سازمان تربیت بدنی پس از انقلاب و عضو هیئت امنای قلعه احمد آباد

منوچهر صالحی ، نویسنده و محقق در آلمان 

بهروز عارفی ، نویسنده و مترجم در فرانسه

مهندس نوررالدین غروی - دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب ، صاحبنظر مسائل قومی و اجتماعی ایران

 دکتر سعید فاطمی ، از رهروان نهضت ملی و حامل اسناد دادگاه لاهه به همراه دکتر محمد مصدق

 محمد رضاکثرانی ، از فعالان جنبش دانشجوئی و از اعضای حزب ملت ایران

جهانگیر گلزار -  پژوهشگر و فعال حقوق بشر

سهراب مختاری ، دانشجوی مقیم آلمان و فرزند شهید محمد مختاری

دانش معتمدی - روزنامه نگار ، دبیر شورای انقلابی هنرمندان و هنر کاران مستقل ایران ،تهران

مهندس علی اکبر معین فر ، تهران - اولین وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب

دکتر محمدعلی مهرآسا - از استانداران کردستان پس از انقلاب و از فعالین سیاسی اجتماعی

دکتر مهران مصطفوی - استاد دانشگاه در پاریس و از فعالین سیاسی اجتماعی

مهندس صادق نقاشکار- از فعالین حقوق بشر در هلند

شیوا نظر آهاری ، از کمیته دانشجوئی حقوق بشر و از فعالین جنبش زنان برابری خواه

علی نیکو نسبتی - عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت  - تهران

دکتر پرویز ورجاوند ، تهران - عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران

ژاله وفا -  محقق و پژوهشگر ، عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی

حنیف یزدانی ، از فعالین جنبش دانشجوئی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت - تهران