رادیو آزادگان                                                            کریم -متقی- دبیر سرویس عکس تبریز نیوز    

زمان پخش
Dec 26, 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

 برنده مدال طلای نمایشگاه بین المللی عکس ژاپن