معرفی کتابهای جدید                                               NEW BOOKS                              

 

نویسنده : سیروس بینا

ناشر: انتشارات پال گریو مک میلان

زبان : انگلیسی

 

 

 

نویسنده :نعمت آزرم

نام کتاب :بهارتابهاران

ناشر:                   B.M.Druckservice

Germany:Tel 0049 221 40 58 48

 

 نویسنده :کیان کاتوزیان

نام کتاب -از سپیده تا شام

ناشر - پاریس

زبان - فارسی

Address: Noghteh  

POBox 8181

Berkeley,Ca 94707

USA

نویسنده : منوچهر صالحی

نام کتاب: دمکراسی و جامعه مدنی

زبان : فارسی

انتشارات پژوهش-آلمان-هامبورگ

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

نویسنده :کیان کاتوزیان 

نام کتاب -از کجا ..تا نا کجا

Address: Noghteh

POBox 8181

Berkeley,Ca 94707

USA

نویسنده :سیروس بینا

نام کتاب - نفت ماشین زمان

LinusPublications,Incsناشر  

E-mail: info@linusbooks.com

Web: www.linusbooks.com

Tel: 631 274 5700, 866 493 4456

Fax: 631 242 0369

شاعر:  نعمت آزرم

نام کتاب: میان افقهای دیروز و فردا

ناشر:   انتشارات پیوند

تاریخ انتشار - 1384

تماس              Tel: +49 221 40 58 48

B.M.Druckservice

Dürener str. 64

50931 köln, Germany 

به کوشش ، هوشنگ کشاورزو حمید اکبری 

نام کتاب - تجربه مصدق در چشم انداز آینده

ناشر - پاژن

تاریخ انتشار - 1380

www.ibexpulishers.com

Tel:  301-718-8188

Fax: 301-907-8707

 
 

نویسنده - محمد جعفری

نام کتاب - اوین ، گاهنامه پنج سال و اندی

ناشر - برزاوند

تاریخ انتشار - 1380

تعداد جلد - 2جلد

زبان - فارسی

تعاد صفحات - 366 

تماس

Mbarzavand@yahoo.com

 

 

 
نویسنده - محمد جعفری
نام کتاب - اوین ، جامعه شناسی زندانی و زندانبان
اناشر - برزاوند
تاریخ انتشار - 1380
تعداد جلد - 2 چلد
زبان - فارسی
تعداد صفحات - 300
تماس

Mbarzavand@yahoo.com

 
 
نویسنده : محمد جعفری
نام کتاب:گروگانگیری و جانشینان انقلاب
ناشر : انتشارات برزاوند
تاریخ انتشار : تیرماه 1386
تعداد جلد : یک جلد
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 436
تماس

mbarzavand@yahoo.com

 

 
 

 

نویسنده - محمد جعفری
نام کتاب -تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد
ناشر - برزاوند
تاریخ انتشار - 1383
تعداد جلد - 1 جلد
زبان - فارسی
تعداد صفحات - 483
تماس

Mbarzavand@yahoo.com

 

 
                 
 
نویسنده: محمد برقعی
نام کتاب:سکولاریزم
ناشر: نشر قطر
تاریخ انتشار - 1381
تعداد جلد - 1جلد
زبان - فا رسی
تعداد صفحات - 314
تماس

ایران ، تهران- 6466394-6460597

 

 
 
 
نویسنده: حمید احمدی
نام کتاب: درس تجربه
ناشر: انتشارات انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار - 1380
تعداد جلد - 1جلد
زبان - فارسی
تعداد صفحات - 522
تماس

EEZ5760GOF@AOL.COM

 

 
 
 
نویسنده: حمید احمدی
نام کتاب:تحقیقی در باره تاریخ انقلاب اسلامی
ناشر: انتشارات انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار - 1380
تعداد جلد - 1جلد
زبان - فارسی
تعداد صفحات - 931
تماس

EEZ5760GOF@AOL.COM

 

 
 

 

Entesharat Forough

Tel. +49 221 923 5707  

foroughbook@arcor.de

نویسنده: ابوالحسن بنی صدر- به اهتمام فیروزه بنی صدر
نام کتاب:نامه ها
ناشر: انتشارات انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار - خرداد 1385
تعداد جلد - 1جلد
زبان - فارسی
تعداد صفحات - 689
تماس

Pars Books, Mr. Beigzadeh
1434 Westwood Blvd. #1
Los Angeles, CA , 90024 , USA
EEZ5760GOF@AOL.COM

Tel. tel: 1-310-441 1015

 

 

محمد جعفری

 

گروگانگیری و جانشینان انقلاب ، تحول انقلاب از آزادی به استبداد-2

Freedownload

 

محمد جعفری

کارپذیر وروشهای مبارزه با آن

FreeDownload 

 

                                                

 

بزرگان شعر و ادب فارسی