رادیو آزادگان      

زمان پخش

Sept12,2005

دکتر عباس جمالی، تبریز

Dec21,2005

July17,2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

 قبول وکالت متهمان کردستان
جلسه محاکمه سه روزنامه نگار کرد ، اجلال قوامی ،سعیدساعدی و رویا طلوعی

 کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی واردبیل در باره دادگاه روزنامه نگاران کردوآذربایجان