برنامه ريزي براي جنگ را متوقف کنيد

به نقل از اطلاعيه مطبوعاتي سازمان پيشنهاد صلح

بمناسبت دعوت مرکل از بوش براي ديدار مجدد از آلمان

بفارسي از حميد بهشتي

http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Iran/stimmen/baf.html

بمناسبت دعوت مرکل، صدراعظم آلمان از بوش براي بازديد مجدد وي از آلمان در شهر موطن مرکل، جنبش صلح آلمان طي نامه اي که به خانم مرکل نوشت از او مجددا درخواست نمود که به صراحت مخالفت دولت آلمان را با حمله به ايران به اطلاع بوش برساند. شوراي عالي سازمان پيشنهاد صلح در اطلاعيه مطبوعاتي که بدين مناسبت صادر نمود از مجلس آلمان نيز درخواست نمود که به آراء مردم توجه نموده و خودشان بدون توجه به نظر مردم در اين موارد مهم اقدام به تصميم گيري ننمايند.

قرار است در استقبال ديدار بوش از آلمان که گفته ميشود در 14 ماه ژوئن در شهر ساحلي اشترالزوند صورت خواهد يافت، تظاهرات گسترده اي در مخالفت با رئيس جمهور جنگ افروز آمريکا انجام گيرد.

معاملات آلمان در عراق علي رغم گروگانگيري

به نقل از سايت مراقب وزارت خارجه آلمان

9 ماه مه 2006

بفارسي از حميد بهشتي

http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/56352

علي رغم خطر گروگانگيري، دولت آلمان همچنان به مساعي خويش براي انجام معاملات با ممالک خليچ فارس و عراق ادامه مي دهد. وزارت اقتصاد آلمان در نمايشگاهي که از ديروز در عمان، پايتخت اردن تحت عنوان بازسازي عراق صورت مي گيرد، با حضور تعدادي از پرسنل ديپلماتيک خود شرکت نموده است. قابل توجه اينست که در يکي از همين نمايشگاههاي بازسازي عراق که در سالهاي گذشته تشکيل شده بود، شرکت کريوتک Ceyotec که دو تن از مهندسين شاغل آن اخيرا پس از سه ماه از دست گروگانگيران عراقي بازخريد شدند، با عراق وارد معامله شده بود.

فعاليت اقتصادي دولت آلمان براي باز کردن پاي شرکت هاي اين کشور در منطقه از جمله در چارچوب همين گونه عمليات قرار داشته و نتيجه آن بالغ بر 60 ميليارد دلار سرمايه گذاري اين کشور در منطقه مي باشد.