سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی ادوار تحکیم وحدت

تجمع دانشجویی در دانشگاه اصفهان

شنبه، 29 اردیبهشت 1386

ادوارنیوز:چهارشنبه شب گذشته دانشجويان اصفهان در پي پيدا شدن سوسك در غذاي خود دست به اعتراض زدند.چهارشنبه 26 ارديبهشت در پي مشاهده سوسك در غذاي دانشجويان خوابگاهي، دانشجويان خوابگاه دانشگاه اصفهان شرو ع به اعترض كردند . با شدت يافتن اعتراضات صنفي دانشجويان ، بر تعداد دانشجوياني لحظه به لحظه افزوده مي شد .

 گسترش اعتراضات دانشجويان باعث حضور مسولين و مقامات مربوطه در بين آنها شده و با توجه به اينكه مقامات دانشگاه ناتوان از پاسخگويي به اعتراضات دانشجویان بودند معاونت دانشجويي دانشگاه اصفهان در بين دانشجويان معترض حاضر شد دامنه اعترضات با حضور اين مقام مسول گسترش یافت و دانشجويان با این استدلال كه دكتر بيدهندي معاونت دانشجويي دانشگاه در پی توجیه حادثه پيش آمده است با حركت به سمت تالار شريعتي به حركت خود ادامه دادند .


در همان حال كه در خوابگاه رجائي دانشگاه اصفهان دانشجويان به وضع خوابگاه و كيفيت بد غذاي طبخ شده اعتراض و خواست هاي صنفي خود را از مسولان مطالبه می كردند ، در تالار شريعتي جشني بر پابود كه به مناسبت هفته خوابگاه ها با حضور يكي از بازيگران و خوانندگان مطرح در سیما صورت میگرفت .


در طي مسير خوابگاه تا تالار شريعتي دانشجويان كه تعدادشان به چند صد نفر میرسید با سر دادن شعار و خواندن سرود يار دبستاني هر لحظه به حركت خود شتاب بيشتری مي بخشیدند .
"دانشجو، حمايت ، حمايت" ،"دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پذيرد" ، "دانشجو بيدار شو" و... از جمله شـعارهايي بـود كه در طي مـسير دانشجويان سـر مي دادند . اما با حضور در محوطه تالار شریعتی انتظامات وحراست دانشگاه با ايستادن در روبروي دانشجويان در صدد آرام کردن آنها بودند که
دانشجویان سد حفاظتي آنان را شكسته و به داخل تالار وارد شدند در اين هنگام دانشجويان معترض شروع به فرياد و سر دادن شعارهایی پرداختند تشكيل شوراي صنفي دانشگاه ،بهبود وضعيت خوابگاه برگزاري انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه از جمله مطالباتي بود كه دانشجويان در تالار شریعتی تحقق آنها را فریاد مي زدند و براي پاسخگويي به آنها خواستار حضور رياست دانشگاه در جمع خود شدند به اين ترتيب جشنی كه در تالار شریعتی ‌به مناسبت هفته خوابگاه در جريان بود تبديل به میدان اعتراض دانشجويان به عملكرد نامطلوب مسئولين دانشگاه طی يك سال اخير شدند .
با گسترش دامنه اعتراض دانشجویان و درخواست آنها براي حضور رياست دانشگاه در سالن دكتر رامشت با تاخير يك ساعته به جمع آنها حاضر شد ودر بدو ورود مورد اعتراض شديد دانشجويان قرار گرفت.


رياست دانشگاه اصفهان كه در ميان جامعه دانشگاهي كشور به بيان اظهارات عجيب و بعضاً مسئله برانگيز شهره است ، در پاسخ به اعتراض شديد دانشجويان به وضعيت رفاهی خود، به شيوه هاي پيشين متوسل شد وبا بيان جملاتي بديع حضار در سالن را در بهت وتعجب فرو برد .دكتر رامشت در همان ابتدای امر به استفاده كشورهاي شرق آسیا از سوسک به عنوان مواد غذاي اشاره نمود و اعتراض دانشجويان به وجود اين حشره ‌در غذاي خود را ناشي از تفاوت ذائقه آنها با ملل آن ديار دانست .


به دنبال اين سخنان بود كه دانشجويان معترض كه براي نخستين بار رياست دانشگاه را در جمع خود مي ديدند به بيان طعنه آميز اظهارات پيشين او در غالب پرسش و پاسخ پرداختند.
ايجاد NGOحضرت عباس ، بچه گربه خواندن دانشجويان و پشت كوهي دانستن آنها از جمله مواردي بود كه دانشجويان نسبت به آنها اعتراض كردند.
نصب دوربين در مكان هاي مختلف دانشگاه ، بي حرمتي نگهبانان خوابگاه دختران نسبت به آنها ، احضار پياپي دانشجويان به كميته انضباطي و در نهايت عدم موافقت با برگزاري انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان از جمله مواردي بود كه دانشجويان نسبت به آنها اعتراض داشتند .
دكتر رامشت در پاسخ نصب دوربين در جاي جاي دانشگاه را رصد ديجيتالي خواندكه به قصد جلوگيري از سرقت اموال دانشگاه صورت گرفته است .


او در ادامه به وجود عقده هاي رواني و روحي شديد در ميان دانشجويان خوابگاهی اشاره كرد و مدعي شد كه مبلغ پانصد ميليون تومان براي حل اين معضل هزينه كرده است.
او استفاده از عنوان كميته انضباطي از سوي دانشجويان را اشتباه دانست وخواستار توجه به بخش ارشادي اين كميته شددر اين هنگام يكي از دانشجويان خواستار توضيح آقاي رامشت در مورد بي توجهي او نسبت به دانشجويي که پس از دريافت حكم محروميت از تحصيل دچار مشكلاتي گشته بودشدكه رياست دانشگاه در پاسخي تعجب برانگيز و خارج از ادب و غیر مسئولانه آن دانشجو را بيمار رواني خواند.


دكتر رامشت در ادامه تعطيلي انجمن اسلامي دانشجويان را ناشي از عدم برگزاري انتخاب اين تشكل دانست. اما در خصوص سكوت دانشگاه در برابر درخواست دانشجويان براي برگزاري انتخابات اين تشكل دانشجويي سخني نگفت.


جالب آنكه رامشت مخالفت به برگزاري انتخابات انجمن را ناشي از لغو مجوز فعاليت دفتر تحكيم وحدت از سوي وزارت كشور دانست! كه اين خود نشان از ضعف اطلاعات سياسي در نزد رياست دانشگاه اصفهان دارد. چرا كه فعاليت اين تشكل دانشجويان اساساً ارتباطي با وزارت كشور ندارد.