سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی ادوار تحکیم وحدت

تحصن در دانشگاه سیستان و بلوچستان

شنبه، 29 اردیبهشت 1386

ادوارنیوز:در هفته اخیر دو درگیری و یک تحصن در دانشگاه سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. در مورد اول اساتید و دانشجویانی که به دلیل جشن فارغ التحصیلی اندکی دیرتر از ساعت مقرر عبور و مرور به دانشگاه مراجعه کرده بودند بدلیل ممانعت ریاست انتظامات دانشگاه از ورود دانشجویان دختر به خوابگاه ها پس از آنکه این عمل ریاست انتظامات با اعتراض دو عضو هیات علمی دانشگاه مواجه شد؛ وی با برخوردی تهاجمی و زننده شروع به فحاشی نسبت به اساتید و دانشجویان دختر کرده و با یک استاد گلاویز شد! جالب توجه است که پس از این اتفاق، دانشجویان مذکور به کمیته انضباطی احضار شده اند. در راستای این پیشامد خروج دختران از ساعت 8 شب به بعد به هر دلیل ممنوع اعلام شده است.


در مورد دوم مجددا انتظامات دانشگاه به ضرب و شتم یک دانشجو می پردازند. دانشجوی مذکور پس از آنکه بدیل نداشتن کارت دانشجویی اصرار به ورود به دانشگاه می کند یکی از نگهبانان به یکباره به وی حمله ور شده و او را از ناحیه بازو زخمی می نماید.


شایان ذکر است که در یک ماه اخیر این سومین برخورد شدید منجر به ضرب و جرح ریاست انتظامات دانشگاه س وب است که همواره با سکوت مسئولین دانشگاه روبرو بوده است. ریاست انتظامات با همکاری دیگر نهادها در یکساله اخیر سعی در امنیتی کردن فضای دانشگاه و برخوردهای پلیسی با دانشجویان دارد بطوریکه کمیته انضباطی و انتظامات دانشگاه به تابویی بزرگ برای دانشجویان بدل گشته است. برخورد شدید و زننده با دانشجویان به اصطلاح بد حجاب (به زعم ایشان) از دیگر بهانه های این رفتارهای سرکوبگرانه است.


بعد از عدم تشکیل شورای صنفی پس از گذشت 3 سال از لغو این شورا و صدور احکام سنگین تبعید و حذف ترم برای اعضای آن و جلوگیری از فعالیت تشکلهای مستقل دانشجویی اکنون هیچ نهادی بر مسائل صنفی دانشجویان نظارت ندارد. برخوردهای امنیتی، بدی وضعیت بهداشتی خوابگاه ها بویژه خوابگاه دختران و نامناسب بودن غذای سلف سرویس،شب گذشته دانشجویان را واداشت تا در اقدامی خودجوش اقدام به برگزاری تحصن در مقابل سلف سرویس کرده و با پرت کردن سینی های غذای خود به روی زمین بصورت نمادین به وضعیت اسفبار دانشگاه اعتراض کنند. این تجمع با حضور 250 نفر از دانشجویان همراه بود.