سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی ادوار تحکیم وحدت

عقب نشینی رییس دانشگاه شیراز از آیین نامه اخلاقی جدید

سه‌شنبه، 4 اردیبهشت 1386

سرانجام با حضور رييس دانشگاه شيراز در جمع دانشجويان معترض اين دانشگاه، اعتراضات اين دانشجويان به طور موقت پايان يافت.

رييس دانشگاه شيراز پس از خاتمه موقت تجمع دانشجويان كوي دانشگاه شيراز اظهار داشت‌‏: اين تجمع يك تجمع كاملا صنفي دانشجويي بود, اما عده‌‏اي سعي دارند از اين موضوع بهره‌‏وري سياسي كنند كه ما خيلي راحت به احساسات لطيف دانشجويان رسيدگي مي‌‏كنيم .

دكتر محمد هادي صادقي در پاسخ به اين سوال كه آيا به عقيده شما, فضاي بسته حاكم بر دانشگاه ها دليل اصلي تراكم خواسته‌‏هاي دانشجويان و تجمعات اخير است، اظهار داشت‌‏: معتقد نيستيم كه فضاي دانشجويي بسته است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه مطالبات دانشجويان صنفي بوده و اين مشكلات در سالهاي گذشته نيز وجود داشته است.

وي افزود‌‏: به تازگي اقدامات زيادي از جمله اختصاص 700 دستگاه يخچال, يك هزار دستگاه پنكه, 3 هزار متر مربع موكت و رنگ‌‏آميزي خوابگاه ها انجام داده‌‏ايم و در آينده نيز قصد تشديد اين اقدامات را داريم .

وي در خصوص فعاليت برخي تشكل‌‏ها گفت‌‏: از اين پس تشكل‌‏ها با هر ديدگاه و نگاهي مي‌‏توانند در چهارچوب مقررات و آيين نامه ها به فعاليت خود ادامه دهند.

وي دليل جلوگيري از فعاليت برخي تشكل ها در گذشته را تلقي هاي متفاوت از آيين نامه ها دانست و گفت: اين موضوع در حال حل است و در آينده روال عادي خود را طي مي كند .

وي در خصوص قول‌‏ها و وعده هاي خود به دانشجويان و عملي ساختن اين قول ها، گفت: برخي موارد را در كوتاه مدت عملي خواهيم كرد، اما حل بعضي از مشكلات به برنامه‌‏ريزي هاي بلند مدت نياز دارد و برخي از خواسته هاي دانشجويان مانند تجهيز سيستم سرمايش و گرمايش كل خوابگاه ها به بودجه هاي استاني و حمايت‌‏هاي ملي نياز دارد .

رييس دانشگاه شيراز افزود‌‏: به طور مثال براي تجهيز سرويس هاي سرمايش خوابگاه ها 800 ميليون تومان اعتبار نياز داريم كه تمام تلاش خود را مي كنيم تا با اعتبارات ملي اين امر را محقق كنيم .
وي گفت : موضوع سرمايش خوابگاه شهيد دستغيب با 250 ميليون تومان قابل حل است و در آينده‌‏اي نزديك اين موضوع را پيگيري و حل خواهيم كرد .

وي از رسانه‌‏ها خواست به اصل قضيه بپردازند، تا غربي‌‏ها از اين تجمع دانشجويي استفاده هاي سياسي نكنند .

در پايان تجمعات دانشجويان دانشگاه شيراز , بنا به درخواست دانشجويان، كليه بندهاي منشور اخلاقي جديد حذف و وضعيت خوابگاه ها به حالت سابق در آمد و دكتر محمد هادي صادقي ، رييس دانشگاه شيراز نيز در جمع دانشجويان قول داد كه هر ماه با دانشجويان يك تريبون آزاد برگزار كرده و خواسته هاي دانشجويان را از نزديك بشنود .

دانشجويان 3 هفته ديگر در تالار فجر دانشگاه شيراز با دكتر صادقي ديدار مي‌‏كنند و اگر وعده هاي وي محقق شده بود ، دست از تجمعات خود برخواهند داشت.

منبع: ایلنا